OSP Hrud

Rok powstania – 1960
Należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG)
Jednostka typu „s” – posiada samochód bojowy Mercedes – Benz, gaśniczy,
z beczką na wodę, autopompą, oraz sprzęt do ratownictwa technicznego. Wyposażona jest w trzy motopompy: PO5, motopompę pływającą „Niagara”, motopompę szlamową „Honda”, pilarkę łańcuchową do drewna, przecinarkę do stali
i betonu, agregat prądotwórczy, aparaty powietrzne i sygnalizatory bezruchu.
Liczba członków: czynnych – 42 w tym 1 kobieta, honorowych – 8,


Skład zarządu OSP

Prezes    – Zbigniew Filipiuk
Naczelnik    – Andrzej Paluch
Sekretarz    – Janusz Denis
Skarbnik    – Piotr Zezula
Kierowca    – Janusz Denis
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Antoni Jówko
Członkowie    – Maciej Chełstowski
– Krzysztof Pułynko