Nowy Żłobek-nabór.

Wójt Gminy Biała Podlaska informuje, że od października 2019 r. rozpoczyna swoją działalność Samorządowy Żłobek w Ciciborze Dużym.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO


Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego o zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla inwestycji pn. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku Biała Podlaska od węzła „Cicibór” do granicy państwa.

Wakacyjny projekt „Wybieram marzenia nie uzależnienia”.

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej oraz Stowarzyszenie „Tradycja i Współczesność’ zrealizowały wspólny wakacyjny projekt pod nazwą „Wybieram marzenia nie uzależnienia”. Wzięło w nim udział trzydzieścioro dzieci z Gminy Biała Podlaska. W trakcie dwóch tygodni zajęć uczestnicy brali udział w zajęciach plastycznych, rękodzielniczych, sportowych. Były spotkania z psychologiem oraz trzy wycieczki. Finansowego wsparcia udzieliła Gmina Biała Podlaska. Zadanie dotowane było przez Wójta Gminy Biała Podlaska i Gminną Komisję d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zakończenie programu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

         Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Gminny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zakończył dystrybucję artykułów spożywczych z

Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej – Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym .

Łącznie skorzystało  224 osoby.

Wydano 10.823 kg. żywności tj. 1760  paczek.

Wydano również 50 kg. żywności własnej ze zbiórki zorganizowanej przez PKPS.

W ramach  działań towarzyszących zorganizowano warsztaty kulinarne, z których skorzystało

15 beneficjentów skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

I turniej rycerski na terenie gminy Biała Podlaska.

Grupa Rekonstrukcji Historycznej “Fortis” po raz pierwszy w swojej 15-letniej historii organizuje własny turniej rycerski. Turniej odbędzie się pod patronatem Wójta Gminy Biała Podlaska.

Przez cały weekend na przybyłych gości czekać będzie szereg atrakcji, między innymi: pojedynki rycerzy, walki drużynowe, starcia lekkiej piechoty, turniej łuczniczy, warsztaty średniowieczne (tradycyjne kowalstwo, wyplatanie z łyka, stemplowanie tkanin, tradycyjne bartnictwo, wyplatanie ze słomy), konkurs stroju, konkurs średniowiecznych kręgli, zawody w rzucie oszczepem. Nad Krzną powstanie duży obóz średniowieczny, w którym znajdzie się kilkanaście namiotów, a także kilka okazałych stoisk rzemieślników. Wszystko to pomoże przybliżyć widzom piękno i wielobarwność odległych wieków średnich. Spodziewamy się przybycia grup rekonstrukcyjnych z Białegostoku, Warszawy, Międzyrzeca Podlaskiego, Lublina, Zamościa, z Polski środkowej i zachodniej. Zawitają do nas również goście z Ukrainy, Litwy i Białorusi.

Poniżej zamieszczamy również szczegółowy program wydarzenia.

Sobota 6 lipca

11. 00 – otwarcie turnieju
11. 30 – 12. 00 – turniej rzutu oszczepem
12. 30 – 13. 30 – turniej łuczniczy
13. 30 – 15. 00 – pojedynki ciężkozbrojnych

15. 00 – 16. 00 – turniej na broń bezpieczną dla dzieci
16. 00 – 17. 30 – pojedynki lekkozbrojnych
18. 00 – 19. 00 – walki drużynowe
19. 30 – konkurs kulinarny i zakończenie pierwszego dnia turnieju

Niedziela 7 lipca


11. 00 – 12. 00 – konkurs stroju
12. 30 – 13. 00 – turniej średniowiecznych „kręgli”

13. 00 – 14. 30 – walki drużynowe
14. 30 – 15. 30 – konkurs rzutu balem
16. 00 – zakończenie drugiego dnia turnieju

Komunikat dotyczący składania wniosków w sprawie zgłaszania strat w uprawach w związku z suszą.

Wójt Gminy Biała Podlaska informuje, iż rolnicy którzy zostali poszkodowani w wyniku suszy powstałej w 2019 roku, mogą składać w Urzędzie Gminy oświadczenia o wielkości poniesionych strat w uprawach rolnych i sadach w terminie od 03.07 do 15.07.2019 r.

Po upływie tego terminu lub po zbiorze wnioski nie będą rozpatrywane.

Oświadczenia powinny być zgodne z danymi we wniosku o płatności bezpośrednie składane do ARMiR.

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oświadczenia o uprawach, które jest niezgodne z wnioskiem o płatności bezpośrednie.

O ewentualnych formach pomocy zadecyduje Wojewoda Lubelski.

Wnioski do pobrania poniżej: