UWAGA !!! Zamknięta droga od końca m. Łukowce do skrzyżowania z drogą powiatową w m. Worgule na długości 950m.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1018L od km 6+183 do km 8+677 i remont istniejącej nawierzchni drogi pow. Nr 1018L od km 5+893 do km 6+183” –   objazd na czas wykonywania robót nawierzchniowych na odcinku od km 5+893 do km 6+842.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1018L – wykonywania robót nawierzchniowych od dnia 15.07.2024r. do dnia 20.07.2024r, zostanie zamknięta dla ruchu kołowego droga powiatowa Nr 1018L  od km 5+893 do km 6+842 tj od końca m. Łukowce do skrzyżowania z drogą powiatową 1021L w m. Worgule na długości 950m.

Jednocześnie informujemy, iż zalecany objazd odbywał się będzie wg załączonego schematu objazdu.