Aktualności

UWAGA !!! Zamknięta droga od końca m. Łukowce do skrzyżowania z drogą powiatową w m. Worgule na długości 950m.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1018L od km 6+183 do km 8+677 i remont istniejącej nawierzchni drogi pow. Nr 1018L od km 5+893 do km 6+183” –   objazd na czas wykonywania robót nawierzchniowych na odcinku od km 5+893 do km 6+842.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1018L – wykonywania robót nawierzchniowych od dnia 15.07.2024r. do dnia 20.07.2024r, zostanie zamknięta dla ruchu kołowego droga powiatowa Nr 1018L  od km 5+893 do km 6+842 tj od końca m. Łukowce do skrzyżowania z drogą powiatową 1021L w m. Worgule na długości 950m.

Jednocześnie informujemy, iż zalecany objazd odbywał się będzie wg załączonego schematu objazdu.

Informacja

W związku z rozbudową ul. Bialskiej w Czosnówce od dnia 04.06.2024 r.  do ok. 05.07.2024 r. nastąpiło zamknięcie odcinka ul. Bialskiej. Objazd będzie się odbywał ulicami: Lipową oraz Jodłową.

Przystanek Czosnówka 3 oraz Czosnówka NŻ (na żądanie)zostaną czasowo wyłączone z eksploatacji.

Na ul. Lipowej zostanie umiejscowiony przystanek tymczasowy.

Poniżej mapa objazdu z lokalizacją tymczasowego przystanku (poniżej):

Ogłoszenie o postępowaniu na realizację zadania „Restauracja zabytkowych malowideł sztalugowych oraz malowidła ściennego w Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Hrudzie” – Zamawiający Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Hrudzie.

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gminie Biała Podlaska

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie:

Ustalimy czy Twój pomysł ma szanse na wsparcie z Funduszy Europejskich,

krok po kroku przedstawimy proces ubiegania się o dofinansowanie,

24.06.2024 w godzinach 10.15-12.45

Gdzie? – Urząd Gminy Biała Podlaska – sala konferencyjna.