Program Stypendialny Horyzonty

  1. Program oferuje wsparcie uczniom w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia w dużym mieście,
  2. Kształtowanie charakteru,
  3. Pokrycie kosztów związanych m.in. z mieszkaniem w bursie, wyżywieniem, opłatami szkolnymi, itp.,
  4. Wypełnij formularz zgłoszeniowy do 31 marca 2019 r. na stronie Fundacji EFC www.efc.edu.pl