OSP Ortel Książęcy Pierwszy

Rok powstania – 1969
Jednostka typu „s” – posiada samochód bojowy Jelcz 080, gaśniczy, z beczką na wodę i motopompą. Wyposażona w dwie motopompy: PO5 i motopompę „Kohler”.
Liczba członków: czynnych – 26.
Skład zarządu OSP
Prezes    – Mieczysław Weremko
Naczelnik    – Jan Bandzarewicz
Sekretarz    – Janusz Kisielewski
Skarbnik    – Marek Paszkiewicz
Gospodarz    – Stanisław Szydłowski
Kierowca    – Dariusz Lewkowicz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Ryszard Domański
Członkowie    – Henryk Zaniewski
– Zdzisław Żukowski