Terebela

Sołtys: Magdalena Michaluk
 

Terebela – Pierwotnie nosiła nazwę Niewęgłowszczyzna i wchodziła w skład majętności Cicibór. Obecna nazwa Terebela została nadana w XVII wieku. Pochodzi ona od łacińskiego „terra bella” – piękna ziemia. I rzeczywiście wieś pięknieje z roku na rok. Dowodem na to jest ciekawie zagospodarowany przez państwa Dorotę i Leszka Jucyków staw, który jest doskonałym miejscem dla letnich imprez plenerowych.
Pod czujnym okiem sołtysa p. Tadeusza Bogusza organizowane są tu letnie festyny, które przyciągają coraz liczniejsze grono mieszkańców i gości.
W Terebeli mieszka obecnie 295 osób. W ubiegłym roku przyszło na świat troje dzieci.