Decyzja z dnia 28 sierpnia 2023 r., znak: DŚ-II.7422.1.23.2023.JPL zatwierdzająca Projekt robót geologicznych w celu poszukiwania kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego w obszarach prognostycznych w rejonie Polski wschodniej (obszar bialski i starachowicko-opolski), na terenach gmin: Konstantynów, Leśna Podlaska, Biała Podlaska, Zalesie, Łomazy, Piszczac, Wisznice, Sosnówka, miasta Biała Podlaska, powiat bialski, gminy Komarówka Podlaska, powiat radzyński oraz gminy Opole Lubelskie, powiat opolski, województwo lubelskie oraz gminy Tarłów, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie.

Raport z przebiegu konsultacji społecznych, dotyczących  zastosowania rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób  z niepełnosprawnościami.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 137/2023 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 20 lipca 2023 r. w związku z przygotowaniem projektu pn. Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska w ramach strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii i wniosków oraz ich uwzględnienie w ww. projekcie Poniżej prezentujemy sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych i analizy zgłoszonych uwag.

SILNA BIAŁO-CZERWONA – żołnierze zapraszają na Święto Wojska Polskiego w całej Polsce – Radzyń Podlaski

Silna Biało-Czerwona – pod takim hasłem od 12 do 15 sierpnia odbywać się będą Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego oraz 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie zaplanowało w tych dniach liczne atrakcje oraz interesujące wydarzenia, w których warto wziąć udział.

Po 3 latach powróci największa defilada Wojska Polskiego. 15 sierpnia o godz. 14:00 ruszy na warszawskiej Wisłostradzie. Zaprezentowanych zostanie 200 jednostek polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego oraz 92 statki powietrzne w asyście 2000 żołnierzy.  Żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt, polskiej, koreańskiej i amerykańskiej produkcji, który zakupiono w ostatnich latach.

W dniach 12–15.08 odbędzie się blisko 70 pikników, które odbywać się będą w miastach i miasteczkach we wszystkich województwach naszego kraju. Pokaz statyczny czołgu Leopard, KTO Rosomak, WR Langusta, Poprad, Rak to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć  sprzęt, w który jest wyposażona nasza armia. Bezpośredni kontakt z profesjonalną załogą oraz możliwość zapoznania się z budową wozów bojowych pozwoli poznać specyfikę służby w wybranych specjalnościach wojskowych.

Podczas pikników będzie można porozmawiać z żołnierzami na temat ich codziennej służby, a w mobilnych punktach rekrutacji zapoznać się z ofertą służby wojskowej. Ci którzy zdecydują się związać swoją przyszłość z mundurem Wojska Polskiego będą mogli złożyć wniosek i zapoczątkować procedurę naboru do służby wojskowej.

Więcej „SILNA BIAŁO-CZERWONA – żołnierze zapraszają na Święto Wojska Polskiego w całej Polsce – Radzyń Podlaski”