Zdalna Szkoła +

Gmina Biała Podlaska otrzymała grant z Ministerstwa Cyfryzacji w wysokości 105 000 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Dzięki dofinansowaniu zostało Gmina zakupiła 54 laptopy, które trafią do najbardziej potrzebujących uczniów gminnych szkół ,w tym z rodzin wielodzietnych.