Ogłoszenie konkursów na stanowiska Dyrektorów Szkół

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

Szkoła Podstawowa w Hrudzie

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym

Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym