Aktywna Tablica 2020

Gmina Biała Podlaska pozyskała od Wojewody Lubelskiego w programie Aktywna Tablica środki zewnętrzne w wysokości 14.000 zł. Dzięki dofinansowaniu Szkoła Podstawowa w Sitniku zostanie wyposażona w 3 interaktywne monitory umożliwiające prowadzenie lekcji z wykorzystaniem nowoczesnej technologi TIK.

Wartość projektu – 17.500 zł

Dofinansowanie – 14.000 zł

Wkład własny – 3.500 zł