OSP Cełujki

Rok powstania – 1965.
Jednostka typu „m” – posiada dwie motopompy: PO3 i M400.
Liczba członków: czynnych – 25, honorowych – 5,
Skład zarządu OSP
Prezes – Paweł Sawczuk
Wiceprezes -Naczelnik – Marek Dmitrowicz
Wiceprezes – Grzegorz Gromadzki
Z-ca naczelnika – Roman Sawczuk
Sekretarz – Zenon Matejek
Skarbnik – Marek Dmitrowicz
Gospodarz – Jarosław Treska
Kronikarz – Władysław Potocki
Członek – Tomasz Kasjaniuk
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Robert Tymoszuk
Członkowie – Czesław Olszewski
– Ryszard Weresa