„Energooszczędne oświetlenie w Gminie Biała Podlaska”

Projekt dofinasowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności

Całkowita wartość projektu –  1 033 598,01 zł
Kwota wnioskowanego dofinansowania – 720 632,77 zł
 
Cel projektu:
modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez:
·         wymiana opraw oświetleniowych 504 szt na terenie Gminy Biała Podlaska,
·         budowa wydzielonego oświetlenia w miejscowościach Michałówka i Janówka (15 słupów z oprawami)
·         budowa wydzielonego oświetlenia w miejscowości Styrzyńcu (12 słupów z oprawami).

Film promocyjny: