OSP SŁAWACINEK STARY

Rok powstania – 1967. W tym roku obchodzi jubileusz 45 – lecia powstania jednostki.
Należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG)
Jednostka typu „s” – posiada samochód bojowy Star 244 gaśniczy, z beczką na wodę i motopompą. Wyposażona w cztery motopompy: PO5, motopompę Tohatsu II, motopompę szlamową i motopompę pływającą Niagara I, pilarkę łańcuchową do drewna, przecinarkę do stali i betonu, agregat prądotwórczy, aparaty powietrzne
i sygnalizatory bezruchu.
Liczba członków: czynnych – 47, honorowych – 2,
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – drużyna chłopięca – 10 osób.
Skład zarządu OSP
Prezes – Marian Oskwarek
Naczelnik -.Marek Maleńczuk
Sekretarz – Grzegorz Ochijewicz
Skarbnik – Andrzej Niestoruk
Gospodarz – Franciszek Kaliszewski
Członek – Remigiusz Maleńczuk
Kierowca – Franciszek Kaliszewski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Witold Jankowski
Członkowie – Albert Chwedoruk
– Tomasz Chalimoniuk
MONOGRAFIA JEDNOSTKI OSP W SŁAWACINKU STARYM
Na podstawie posiadanych dokumentów w dniu 12 lutego 1967 roku została założona jednostka OSP w Sławacinku Starym w obecności przedstawiciela Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Białej Podlaskiej starszego podoficera ds. organizacyjnych ogniomistrza Tadeusza Polikarskiego. W zebraniu uczestniczyło 38 osób, z których 25 zgłosiło chęć wstąpienia w szeregi OSP. Podczas tego zebrania został wybrany zarząd w składzie:
Prezes – Eugeniusz Miela
Wice Prezes – Naczelnik – Lucjan Krasocha
Wice Prezes – Marian Badach
Skarbnik – Paweł Jankowski
Sekretarz – Julian Dmitruk
Gospodarz – Michał Sawczak
Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
Przewodniczący – Wiktor Krasocha
Członkowie – Aleksander Kaliszewski
– Stanisław Maleńczuk
Od dnia założenia i wpisania jej do rejestru do 14 listopada 1968 roku nie posiadała wyposażenia i istniała jako jednostka typu cywilnego tz. „PC”. W dniu 15.11.1968 r. Komenda Powiatowa Straży Pożarnych wyposażyła jednostkę w motopompę z pełnym wyposażeniem