Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na 2023 – zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach realizacji zadań powiatowych i gminnych.

Gmina Biała Podlaska otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach realizacji zadań powiatowych i gminnych – edycja 2023.

I. Nazwa projektu „Budowa chodnika przy drodze gminnej 100326L w m. Hrud”

Wartość projektu – 696 396,42 zł

Dofinansowanie – 499 554,16 zł

Wkład własny – 196 842,26 zł

Cele oraz planowane efekty projektu:

Długość wybudowanego chodnika:

  • strona lewa: 299,00 mb
  • strona prawa: 449,70 mb

Szerokość chodnika:

  • strona lewa: 1,73-2,13
  • strona prawa: 1,60-2,30

Kilometraż drogi dla pieszych: strona lewa od km 0+703,50 do km 1+002,50 strona prawa od km 0+995,0 do km 1+444,7 (projektowany chodnik pokrywa się stroną lewą i prawą w kilometrażu od 0+995,0 do1+002,50; chodnik projektowany stroną lewą pokrywa się z chodnikiem istniejącym po stronie prawej w kilometrażu 0+703,50 do 0+710,0)

Pikietaż przejścia dla pieszych nr 1: 0+997,35; pikietaż przejścia dla pieszych nr 2: 0+708,00.

Przejścia zostaną oznakowane znakami pionowymi D-6 – przejście dla pieszych, oraz oznakowaniem poziomym P-10. Przejście dla pieszych zlokalizowane będzie na obszarze zabudowanym gdzie dopuszczalna