OSP Dokudów I

Rok powstania – 1961
Jednostka typu „m” – posiada motopompę: PO5
Liczba członków: czynnych – 20, honorowych – 5,
Skład zarządu OSP
Prezes    – Józef Juśkiewicz
Naczelnik    – Paweł Tykałowicz
Sekretarz    – Józef Fedoruk
Skarbnik    – Danuta Paluch
Gospodarz    – Eugeniusz Borowik
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.- Emilian Klepacki
Członkowie    – Wiesław Bandzerewicz
– Łukasz Bandzarewicz