KONSULATCJE W ZAKRESIE NABORU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI NA LATA 2022-2030

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BIAŁA PODLASKA
Z DNIA  30.03.2023R.

WÓJT GMINY BIAŁA PODLASKA ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE NABORU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI NA LATA 2022-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz w związku z art. 6 art. związku z art. 5 ust. 2 pkt 4 ust.3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) Wójt Gminy Biała Podlaska informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych w zakresie naboru przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji

1. Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami jest nabór przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2022-2030.

2. Konsultacje będą prowadzone w okresie od 07.04.2023 roku do 07.05.2023 roku.

3. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny.

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

  1. Zgłaszania propozycji przedsięwzięć w postaci papierowej lub elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Biała Podlaska  lub elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej Urzędu Gminy Biała Podlaska

http://gmina-bialapodlaska.pl/wp-content/uploads/2023/03/formularz_konsultacyjny_fiszka.docx

ankiety można przesyłać na adres: rewitalizacja@gmina-bialapodlaska.pl 

  • Spotkanie konsultacyjne dla interesariuszy procesu rewitalizacji – odbędzie 21 kwietnia 2023 r. godz.11.00; Urząd Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 – sala konferencyjna

5. W przypadku formularzy przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego decydującą jest data wpływu korespondencji do Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500

6. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem stron internetowych Gminy Biała Podlaska