Woskrzenice Duże

Sołtys: Alina Fedoruk
 

Wieś na wsch., od Białej Podlaskiej, w pobliżu szosy E-30. We wsi, na miejscu cerkwi unickiej, dawna drewniana cerkiew prawosławna z 1902 r. (częściowo z materiału rozebranej cerkwi unickiej z 1695 r.) – od 1919 r. kościół, od 1925 r. parafialny p.w. św. Michała Archanioła (w latach 1939-44 cerkiew). Obok drewniana dzwonnica z 1920 r. Na wschodnim skraju wsi zespół dworski – pawilon murowany, budynek gospodarczy i park krajobrazowy z 2 poł. XIX w. (obecnie własność prywatna). Pośrodku wsi kamienny posąg 2 m wysokości tzw. „kamienna baba” z IX-X w. W 1863 r. w okolicy miała miejsce potyczka między powstańcami a wojskami rosyjskimi. W pobliżu wsi niewielkie grodzisko. Na zach. od wsi tzw. żwirownia – teren czynnej kopalni żwiru, w części zalanej wodą.