Powszechny Spis Rolny 2020 Informacja

Powszechny Spis Rolny 2020 jest realizowany w trudnym okresie pandemii, dlatego też zależy nam bardzo na tym, by jak najwięcej osób spisało się przez Internet lub telefon.

Urząd Statystyczny w Lublinie nie dysponuje numerami telefonów do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych w naszym województwie. Dlatego też prosimy, żeby użytkownicy gospodarstw rolnych, które jeszcze nie zostały spisane, udostępnili nam swój numer telefonu do tego celu.

Numer telefonu można przekazać do Urzędu Statystycznego w Lublinie na kilka sposobów:

  1. mailem na adres RolnyLublin@stat.gov.pl – podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS oraz swój numer telefonu,
  2. SMS-em na numer 571506060 – ze swojego telefonu, podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS.

 

Adres e-mail i nr telefonu są również na stronie US Lublin:

https://lublin.stat.gov.pl/aktualnosci/numer-telefonu-i-e-mail-do-urzedu-statystycznego-w-lublinie-spis-rolny-2020-,180,1.html

 

Mogą Państwo również podać swój numer telefonu pracownikom Gminnego Biura Spisowego w swoim urzędzie gminy/miasta, którzy przekażą go odpowiedniemu rachmistrzowi spisowemu, żeby mógł się z Państwem skontaktować i umówić na spotkanie lub przeprowadzić spis przez telefon.

Konsultacje dotyczące „Rocznego programu współpracy Gminy Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021″

Zarządzenie Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.109.2020 dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021″

Kontakt z Rachmistrzami Spis Rolny

UWAGA !!!

W związku z trwającym Powszechnym Spisem Rolnym Gmina Biała Podlaska informuje o numerach telefonów do Rachmistrzów Spisowych z tereny gminy.
Magdalena Rozwadowska – 571503943
Dorota Lewtak – 571503950
Aleksandra Olędzka – 571503941
Aneta Cuch – 571503949
Aleksandra Cuch – 571503942

Jednocześnie informuje, iż każdy rolnik może wziąć udział w PSR 2020 poprzez samospis https://spisrolny.gov.pl/ lub przez wywiad telefoniczny / osobisty z rachmistrzem

Komunikat

Komunikat informuje o zawieszeniu bezpośredniej obsługi Urzędu Gminy Biała Podlaska od dnia 3 listopada 2020r. do 4 grudnia 2020r.