Rekrutacja 2020/2021

Zarządzenie nr 0050.8.2020 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2020/2021 harmonogramu i terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Podlaska

 Przedszkolak

Nabór do klas I 2020/2021