Rekrutacja 2023/2024

Zarządzenie nr 0050.7.2023 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok 2023/2024 harmonogramu i terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Podlaska

 Przedszkolak

Nabór do klas I