Husinka

Sołtys: Krzysztof Borkowski
Niewielka wieś, położona na północ od Woskrzenic. Otoczona lasami, w pobliżu pradoliny Krzny, na końcu asfaltowej drogi – to jedno z tych miejsc, o których można powiedzieć, że są na „końcu świata” 🙂 Niezwykłego uroku wsi dodaje drewniana zabudowa, przede wszystkim niespotykana juz prawie w tych okolicach ilość krytych strzechą drewnianych budynków gospodarczych (stodoły, spichlerze, itp.)… W samej wsi dwa pomniki – jeden poświęcony pamięci Joachima Jana Piotra Deskura (1703-1764) „właściciela majątku Husinka, emigranta francuskiego do Polski w 1733 r., założyciela polskiej gałęzi rodu Descours/Deskur, podpułkownika regimentu pieszego Gwardii Francuskiej, drugi – ofiarom II wojny światowej (mieszkańcom Husinki zamordowanym w 1942 r.).