Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 94 – silny wiatr

Od godz. 19:00 dnia 19.11.2021 do godz. 04:00 dnia 20.11.2021 prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BIAŁA PODLASKA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka Plebańska i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 54 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na

Więcej „OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BIAŁA PODLASKA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka Plebańska i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „