Podatki w 2024

Podatek rolny

Rada Gminy Biała Podlaska Uchwałą NR XLVIII/394/2023 z dnia 27 listopada 2023r obniżyła cenę żyta ustaloną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. 2023 poz. 1129)

Link do ww. uchwały: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2023/6756/

Oznacza to, że stawka podatku rolnego w roku 2024 wyniesie:

– od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – 185,1250 zł,

– od 1 ha gruntów pozostałych – 370,25 zł.

Podatek leśny

komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r. (M.P.2023 poz. 1130)

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., wyniosła 327,43 zł za 1m3

Oznacza, że podatek leśny w 2024 roku od 1 ha lasu wyniesie  72,0346 zł.

Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XXXVIII/305/2022 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Biała Podlaska 

Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr XXXVIII/306/2022 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biała Podlaska

Formularze deklaracji na podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Izby Rolnicze

Lubelska Izba Rolnicza informuje, że w wyniku przeprowadzonych wyborów do Izb Rolniczych w dniu 24 września 2023 roku delegatami Lubelskiej Izby Rolniczej w Gminie Biała Podlaska zostali:

  1. Robert Janczuk, zam.  Pojelce 59
  2. Tomasz Wołowik, zam. Wilczyn 26

Poniżej skład Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej VII kadencji:

Prezes Zarządu – Gustaw Jędrejek

Wiceprezes Zarządu – Antoni Skura

Członek Zarządu – Marta Gawron

Członek Zarządu – Marcin Sulowski

Członek Zarządu – Bartłomiej Świtała

Delegatem Lubelskiej Izby Rolniczej VII kadencji do Walnego Zgromadzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych został Grzegorz Pszczoła

Agnieszka Borowska

Kierownik Biura LIR Oddział w Białej Podlaskiej

Ogłoszenie o naborze kart zgłoszeńdo Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024

Gmina Biała Podlaska przystąpiła do Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej w 2024 roku.

Więcej „Ogłoszenie o naborze kart zgłoszeńdo Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024”