Oświata

Na terenie naszej gminy istnieje 10 szkół podstawowych (jedna prowadzona przez stowarzyszenie). Gmina nie tylko nie zlikwidowała żadnej placówki ale ciągle poprawia warunki nauki gminnej młodzieży. Ponadto na terenie gminy funkcjonuje Samorządowe Przedszkole w Rakowiskach i 8 punktów przedszkolnych prowadzonych przez samorząd, a także dwa przedszkola prywatne.