OSP Cicibór Duży

Rok powstania – 1925
Jednostka typu „s” – posiada lekki samochód kwatermistrzowski Ford Transit przystosowany do akcji ratowniczo – gaśniczej. Wyposażona w dwie motopompy: PO5 i motopompę PO3, pilarkę łańcuchową do drewna.
Liczba członków: czynnych – 32, honorowych – 5, wspierających – 3


Skład zarządu OSP

Prezes – Marek Łupawka
Naczelnik – Mirosław Mielnicki
Zastępca naczelnika – Paweł Kulesza
Sekretarz – Bogusław Wrona
Skarbnik – Paweł Jóźwiak
Kronikarz – Michał Korniluk
Kierowca – Mirosław Mielnicki
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Stanisław Włoszek
Członkowie – Jan Goździołko
– Bogdan Dziwiński