Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu grantowego Aktywna Lubelszczyzna w Powiecie Bielskim, które odbędzie 12 kwietnia 2023 r. o godzinie 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Wisznicach, ul. Wygoda 10A, 21-580 Wisznice

Więcej „Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu grantowego Aktywna Lubelszczyzna w Powiecie Bielskim, które odbędzie 12 kwietnia 2023 r. o godzinie 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Wisznicach, ul. Wygoda 10A, 21-580 Wisznice”

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Woroniec w dniach od 15 marca do 11 kwietnia 2023 r. r. w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska z możliwością składania uwag w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska obejmującego fragment miejscowości Sycyna w dniach od 15 marca do 11 kwietnia 2023 r. r. w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska z możliwością składania uwag w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r.

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2021 – 2030

Konsultacje społeczne projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2021 – 2030 zostały przeprowadzone na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 287/2022 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 9 grudnia 2022 r.

Więcej Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2021 – 2030

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska w części miejscowości Rakowiska.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska w części miejscowości Rakowiska w dniach od 22.02.2023 r. do 16.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska z możliwością składania uwag w nieprzekraczalnym terminie do dnia31.03.2023 r.

Dokumenty:

  1. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska w części miejscowości Rakowiska
  2. Projekt mpzp Rakowiska – część tekstowa z uzasadnieniem
  3. Projekt mpzp Rakowiska – część graficzna
  4. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia SOOS