Pod Biało – Czerwoną

Gmina Biała Podlaska wzięła udział w akcji “Pod biało-czerwoną”, w ramach której gminy w całej Polsce mogły składać wnioski o zakup i montaż masztu z biało-czerwoną flagą. Warunkiem było uzyskanie odpowiedniej ilości głosów mieszkańców pod wnioskiem.

W całej Polsce w akcji wzięło udział ponad 400 000 osób. Dzięki tym głosom mogliśmy złożyć wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Pod Biało – czerwoną – zakup masztu i flagi wraz z instalacją”. Po otrzymaniu dofinansowania przy budynku Urzędu Gminy Biała Podlaska postawiony został 12-metrowy maszt, na którym powiewa biało-czerwona flaga. Inwestycję zrealizowano w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Celem realizowanego od 2020 roku projektu, jak piszą pomysłodawcy, jest godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.

Zadanie Projekt „Pod biało-czerwoną” zostało w całości sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Województwo Lubelskie ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa na zakup masztu i flagi oraz instalacji w ramach II etapu Projektu „Pod biało-czerwoną”