INFORMACJA W SPRAWIE ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WĘGLA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe Wójt Gminy Biała Podlaska informuje o przystąpieniu do zakupu węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Gminy Biała Podlaska. Węgiel po preferencyjnej cenie, nie większej niż 2 000 zł za 1  tonę, będzie można dokonać
po złożeniu wniosku o zakup węgla, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy Biała Podlaska.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona fizyczna w  gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o  którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:

  1. a) 1 500 kg  do 31 grudnia 2022 r.
  2. b) 1 500 kg od 1 stycznia do 30 kwietnia  2023 r.

Do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył już węgiel na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 14 listopada 2022 r.
do 30 listopada 2022 r. w godzinach 7:30 – 15.30 ( w poniedziałek, wtorek, środa, piątek) oraz w godz. 8:00- 16:00 w czwartek.
Można je składać osobiście w Urzędzie Gminy Biała Podlaska ( przy wejściu do budynku) lub elektronicznie poprzez EPUAP.

Wniosek w sprawie preferencyjnego zakupu węgla

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Informacje w sprawie wniosku 83 8889226

INFORMACJA

Informujemy, że w nocy z 07.11.2022 r. (poniedziałek) na 08.11.2022 r. (wtorek), w związku z pracami modernizacyjnymi Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Narutowicza, wystąpią zakłócenia w dostawie wody na terenie miasta oraz gminy wiejskiej Biała Podlaska. Za utrudnienia i zmiany jakościowe wody serdecznie przepraszamy.