Informacja odbiór odpadów 12 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Biała Podlaska informuje, że w związku z ustanowionym 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy odbiór odpadów komunalnych, zaplanowany zgodnie z harmonogramem na ten dzień zostanie zrealizowany 13 listopada 2018 r.