OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO


Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego o zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla inwestycji pn. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku Biała Podlaska od węzła „Cicibór” do granicy państwa.