USUWAMY AZBEST BEZPŁATNIEInformujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał
od dnia 6 maja 2019 r. do dnia 24 maja 2019 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
Wszystkie informacje dotyczące naboru Zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska, pokój nr 7 oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl
W zakładce „Usuń Azbest – PRZEWODNIK KROK PO KROKUdostępne są aktualne obowiązujące dokumenty, a także wskazówki dotyczące przygotowanie kompletnego Zgłoszenia.
Czekamy na Twoje zgłoszenie!