Zmiana numerów telefonów od 1 Marca 2020 r.

Wójt Gminy Biała Podlaska informuje o zmianie numerów telefonów do Urzędu Gminy Biała Podlaska, GOK Biała Podlaska i GOPS Biała Podlaska.

Referat Budżetu i Finansów                                                                            

KASA

Joanna Sołoducha

83 8889 250

 

księgowość urzędu

 

Katarzyna Iwaniuk

Magdalena Rozwadowska

83 8889 215

Anna Bebkiewicz               

Natalia Dawidziuk

83 8889 217

księgowość oświatowa

Joanna Szykut                      

83 8889 247

Joanna Osypowicz                

Anna Kredens                      

83 8889 246

Referat Podatków i Opłat

wymiar podatków

Renata Krokos                     

Monika Makarewicz          

Agata Chalecka                 

 

83 8889 213

księgowość podatkowa
i egzekucja

Aleksandra Gajewska      

Magdalena Weremko       

83 8889 214

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Arkadiusz Drąg

83 8889 208

gospodarka odpadami

ochrona środowiska

Renata Janowska

83 8889 269

Krzysztof Kempka

83 8889 268

planowanie przestrzenne

Inga Kulicka

83 8889 218

podziały nieruchomości

Szczepan Baczkura

mienie komunalne

Agata Ławecka

83 8889 267

Referat Inwestycji i Drogownictwa

inwestycje

zajęcie pasa drogowego

oświetlenie uliczne

Krzysztof Derlukiewicz 

Grzegorz Głuch

Marek Głuchowski

83 8889 271

83 8889 210

Referat ds. Obywatelskich i Organizacyjnych

dowody osobiste
ewidencja ludności

Emilia Lipka

83 8889 212

działalność gospodarcza zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Lucyna Niewiadomska

83 8889 207

ochrona ppoż.

zarządzanie kryzysowe

Czesław Pikacz

83 8889 211

Referat Administracyjny

sekretariat

Aneta Olszewska

83 8889 221

informatyk

Rafał Mikulski

83 8889 280

obsługa Rady Gminy

Maja Fila

83 8889 269

Referat Oświatowy

obsługa szkół

ZFŚS

Monika Parchomiuk

Renata Torenc

83 8889 243

dowożenie uczniów

stypendia i zasiłki szkolne

Ewelina Maksymiuk

83 8889 242

Biuro ds. pozyskiwania funduszy i promocji gminy

zamówienia publiczne

promocja gminy

Konrad Gąsiorowski

Rafał Walczuk

83 8889 209

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
g
ops@gmina-bialapodlaska.pl 

Kierownik

Marlena Makaruk

83 8889 226

 

świadczenia rodzinne

Krystyna Nitychoruk
Elwira Juchimiuk
Beata Kozłowska
Aneta Siłakowicz

83 8889 228

pracownicy socjalni

Elżbieta Wawrzak
Janina Wróbel
Agata Wacko
Bożena Wodnicka
Wiesława Dajema

83 8889 226

asystent rodziny

Magdalena Krzysztofowicz-Nitek

83 8889 226

księgowość

Paweł Nowicki
Magdalena Kaździoł

83 8889 227

administracja

Urszula Walczuk

83 8889 227

pracownicy socjalni

Aleksandra Czubla
Katarzyna Wasilewska

83 8889 227

 Gminny Ośrodek Kultury                   
gokbp@gokbp.pl   biuro@gokbp.pl

Dyrektor

Agnieszka Borodijuk

83 8889 203

Główny Księgowy

Grażyna Romaniuk

83 8889 205

administracja

Beata Rymkiewicz
Piotr Trzeciak

83 8889 255