K O M U N I K A T DOTYCZĄCY BUDOWY PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2021 roku warunki techniczne

przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będzie wydawał zarządca sieci – Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Czosnówka , ul. Topolowa 35-37, 21-500 Biała Podlaska , tel. 83 344 27 16, email: gzkbp@interia.pl

 Wzór druku wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych  dostępny jest na stronie internetowej:   gzkbp.pl