MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURY W GMINIE BIAŁA PODLASKA

Przedstawiamy Państwu przewodnik multimedialny po świetlicach wyremontowanych w ramach projektu (link poniżej):

Biała Podlaska (bialapodlaska.gmina.pl)

Zachęcamy również do obejrzenia filmu promocyjnego przedstawiającego efekty programu:

Projekt „Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biała Podlaska” polega na wykonaniu prac remontowych budynków świetlic w miejscowościach Cełujki, Cicibór Mały, Dokudów Drugi, Grabanów, Krzymowskie, Porosiuki, Styrzyniec, Sycyna.

Celem głównym projektu jest zachowanie i wzmocnienie potencjału kulturowego charakterystycznego dla gminy Biała Podlaska. W wyniku realizacji projektu w wymiarze fizycznym udostępnione zostaną nowe powierzchnie do prowadzenia działalności kulturalnej, w których prowadzone będą działania ukierunkowane na budowanie świadomości, tożsamości i/lub edukację kulturalną.

Wartość projektu: 641 084,92 zł

Dofinasowanie: 495 146,89 zł

Wkład UE: 443 026,14 zł

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020”