OGŁOSZENIE

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej, w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury oraz z zakresu wspierania i upowszechniania fizycznej w 2021 roku.