Ogłoszenie o naborze kart zgłoszeń
do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Ogłoszenie o naborze kart zgłoszeń do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 – załącznik nr 8 do Programu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 13 do Programu.

Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej – załącznik nr 9 do Programu.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.