Ogłoszenie o postępowaniu na realizację zadania „Restauracja zabytkowych malowideł sztalugowych oraz malowidła ściennego w Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Hrudzie” – Zamawiający Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Hrudzie.