OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BIAŁA PODLASKA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Hola i Kaliłów i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko