Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w Gminie Biała Podlaska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w Programie 2021 oraz wydawanie skierowania do otrzymania pomocy odbywa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Prosta 31.

Kwoty kryterium dochodowego w POPŻ wynoszą:

– 1542,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej,

– 1161,60 zł. w przypadku osoby w rodzinie.