Projekt „Być jak Ignacy”

Uczniowie klasy 5 ze Szkoły Podstawowej w Sławacinku Starym po raz drugi przystąpili do projektu „Być jak Ignacy”. W roku szkolnym 2020/21 V edycja konkursu o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego przebiega pod hasłem  „Nauka to przyszłość”.

Cele konkursu to:

  1. popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej wśród uczniów szkół podstawowych,
  2.  rozpowszechnianie wiedzy na temat sylwetki Ignacego Łukasiewicza oraz przemysłu naftowego i gazowego,
  3. popularyzacja wiedzy na temat innych polskich naukowców oraz ich wynalazków, odkryć i dokonań,
  4. popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych i historii polskiej myśli technicznej,
  5. kształtowanie postaw patriotycznych,
  6. promowanie działań edukacyjnych opartych na aktywnym doświadczaniu, obserwowaniu, tworzeniu sytuacji bliskich naukowym dziedzinom wiedzy.

W pierwszym etapie uczniowie poznali historię pozyskiwania energii, dowiedzieli się, co to jest prąd elektryczny, poznali odnawialne źródła energii oraz zgłębili wiedzę na temat energii przyszłości. Ponadto rozwiązywali ćwiczenia i quizy interaktywne, budowali obwody elektryczne, wiatraki oraz „tworzyli” wulkany. Dzięki pomocy i zaangażowaniu Pani Elżbiety Buczyńskiej i Pana Jakuba Motyczki – pracowników PEC Biała Podlaska, mieli możliwość odbycia wirtualnej wycieczki po przedsiębiorstwie PEC. Uczniowie obejrzeli film o biomasie – paliwie odnawialnym.

W dniu 30.11.2020 r. odbyło się spotkanie online z pracownikiem firmy PGE.SA Panem Piotrem Jakubowiczem, który opowiedział o działalności firmy, przedstawił zakres obowiązków swoich i swoich kolegów. Zwrócił uwagę, że praca montera PGE.SA jest bardzo ciężka i niebezpieczna, ponieważ prąd jest niewidoczny.

W trakcie prelekcji Pan Piotr opowiedział o sposobach łączenia obwodów elektrycznych i poinformował o ich zastosowaniu.  Następnie połączył teorię z praktyką i zmontował  prosty obwód elektryczny. Na zakończenie przestrzegł uczniów przed nierozważnym korzystaniem z sieci energetycznej oraz skutkami porażenia prądem.

Uczeń Adrian Kamiński wspólnie z tatą wykonał pracę konkursową kończącą I etap: elektrownię wiatrową.  

Uczniowie pod kierownictwem Pani Agaty Wiercińskiej wykonali również pracę końcową i zgłosili ją do konkursu o nagrodę publiczności.