ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie „Czajnia” i Centrum Wolontariatu w Lublinie zapraszają do udziału w konferencji „Aktywna Lubelszczyzna”, która odbędzie się 13 sierpnia (piątek) w godzinach 10:30-13:00 w Lublinie, w Centrum Transferu Wiedzy KUL, ul. Radziszewskiego 7, aula 408. Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.   

Celem spotkania jest prezentacja możliwości realizowania inicjatyw własnych przez małe organizacje pozarządowe i nieformalne grupy aktywnych obywateli oraz próba diagnozy kondycji organizacji i inicjatyw społecznych w regionie. Podczas konferencji zostanie też ogłoszony otwarty konkurs wojewódzki w ramach Priorytetu I NOWE FIO, który daje szanse na finansowanie pomysłów społecznych. Uczestnicy zapoznają się z zasadami programu Małe Inicjatywy. Przedstawiciele operatora zaprezentują generator ofert oraz odpowiedzą na pytania uczestników. Ponadto podczas wydarzenia zostaną poruszone kwestie związane z nowymi modelami integracji społecznej oraz rolą oddolnych inicjatyw w budowaniu więzi społecznych.

Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli lokalnych społeczności, NGO’s, grup nieformalnych, przedstawicieli samorządów, nauczycieli, bibliotekarzy, wspólnot parafialnych 
i wszystkich tych, którym na sercu leży dobro najbliższego otoczenia.

Spotkanie jest częścią projektu mającego na celu wspieranie oddolnych inicjatyw obywatelskich o zasięgu lokalnym oraz edukacja w zakresie animacji społeczności lokalnych i budowania trwałych, opartych na zaufaniu więzi społecznych.

Udział w wydarzeniu to szansa na wymianę dobrych praktyk i nawiązanie relacji, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi działaniami i projektami. Po części oficjalnej zaplanowano lunch, podczas którego będzie możliwość rozmowy z organizatorami, prelegentami i innymi uczestnikami spotkania.

Konferencja Aktywna Lubelszczyzna to pierwsze tego typu wydarzenie na żywo od początku pandemii Covid-19. Nie może państwa zabraknąć.

Konferencję sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030

https://wydarzenia.ngo.pl/359194-aktywna-lubelszczyzna.html