Tablica Ogłoszeń

10.07.2024

09.07.2024

08.07.2024

05.07.2024

01.07.2024

27.06.2024

26.06.2024

25.06.2024

24.06.2024

14.06.2024

12.06.2024

11.06.2024

10.06.2024

06.06.2024

04.06.2024

03.06.2024

28.05.2024

23.05.2024

20.05.2024

15.05.2024

14.05.2024

13.05.2024

25.04.2024

23.04.2024

19.04.2024

16.04.2024

11.04.2024

10.04.2024

09.04.2024

08.04.2024

29.03.2024

28.03.2024

27.03.2024

19.03.2024

13.03.2024

11.03.2024

08.03.2024

06.03.2024

29.02.2024

26.02.2024

22.02.2024

20.02.2024

16.02.2024

15.02.2024

01.02.2024

31.01.2024

30.01.2024

29.01.2024

26.01.2024

23.01.2024

03.01.2024

29.12.2023

28.12.2023

19.12.2023

18.12.2023

15.12.2023

13.12.2023

11.12.2023

07.12.2023

06.12.2023

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Cicibór Duży, gmina Biała Podlaska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

01.12.2023

30.11.2023

28.11.2023

22.11.2023

21.11.2023

17.11.2023

16.11.2023

13.11.2023

10.11.2023

06.11.2023

27.10.2023

24.10.2023

23.10.2023

19.10.2023

17.10.2023

16.10.2023

13.10.2023

11.10.2023

10.10.2023

05.10.2023

04.10.2023

02.10.2023

29.09.2023

28.09.2023

27.09.2023

25.09.2023

19.09.2023

04.09.2023

21.08.2023

W załączeniu przesyłam obwieszczenie (zawiadomienie) o czynnościach opisu stanu nieruchomości w związku z inwestycją: „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem). Odcinek VII od km ok. 580+190 do km ok. 598+216 z węzłem „Łukowisko” o długości około 18.026km” dla działek, których właściciele mają niepełne dane adresowe w Ewidencji Gruntów i Budynków.

21.08.2023

17.08.2023

11.08.2023

25.07.2023

21.07.2023

20.07.2023

W związku z zamiarem ubiegania się o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 na realizację projektu partnerskiego pod nazwą ROZWÓJ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI NA TERENIE MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA Prezydent Miasta Biała Podlaska zawiadamia o planowanym przeprowadzeniu konsultacji społecznych, dotyczących zastosowania rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Celem konsultacji jest uwzględnienie uzyskanych opinii i wniosków w projekcie. Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska, tj. GMINY MIEJSKIEJ BIAŁA PODLASKA i GMINY BIAŁA PODLASKA.
Projekt ROZWÓJ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI NA TERENIE MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA obejmować ma zadania przewidziane do realizacji na terenie miasta oraz gminy Biała Podlaska. Będą to: zakup bezemisyjnego taboru autobusowego, budowa infrastruktury ładowania i obsługi autobusów oraz telematyki, wdrożenie aplikacji na urządzenia mobilne, służącej planowaniu podróży, budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu zbiorowego, w tym monitoringu wizyjnego przystanków, przebudowa i modernizacja infrastruktury na potrzeby ruchu pieszego i rowerowego, przebudowa pętli autobusowej  przy dworcu PKP w Białej Podlaskiej, organizacja Strefy Płatnego Parkowania w centrum miasta.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety, która zostanie zamieszczona na stronie Gminy Miejskiej Biała Podlaska pod adresem: https://um.bialapodlaska.pl [1]   oraz na stronie Gminy Biała Podlaska pod adresem: https://gmina-bialapodlaska.pl [2], a także w siedzibie Urzędu Miasta Biała Podlaska przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 w Białej Podlaskiej i siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, przy ul. Prostej 31 w Białej Podlaskiej. Konsultacje adresowane są do mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska, mieszkańców Gminy Biała Podlaska oraz wszystkich innych zainteresowanych osób i organizacji. KONSULTACJE BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ OD DNIA 28 LIPCA 2023 R.

DO DNIA 11 SIERPNIA 2023 R. Nieprzekazanie ankiety do upływu ostatniego dnia terminu oznacza rezygnację z udziału w konsultacjach.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie zamieszczone na stronach internetowych oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Biała Podlaska i Urzędu Gminy Biała Podlaska.

20.07.2023

18.07.2023

07.07.2023

06.07.2023

03.07.2023

30.06.2023

26.06.2023

22.06.2023

21.06.2023

20.06.2023

16.06.2023

15.06.2023

13.06.2023

02.06.2023

30.05.2023

29.05.2023

26.05.2023

25.05.2023

24.05.2023

23.05.2023

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej

23.05.2023

Projekt postanowienia w sprawie zmian w podziale Gminy Biała Podlaska na stałe obwody głosowania.

18.05.2023

16.05.2023

15.05.2023

12.05.2023

10.05.2023

09.05.2023

08.05.2023

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej, w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

28.04.2023

Wójt Gminy Biała Podlaska ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru 10.3 Kształcenie ogólne, Priorytetu X Lepsza edukacja, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 o nr FELU.10.03-IZ.00-002/23.

27.04.2023

25.05.2023

24.04.2023

21.04.2023

18.04.2023

17.04.2023

12.04.2023

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Hola i Kaliłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 kwietnia do 5 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska, w godzinach pracy urzędu, na stronie internetowej gmina-bialapodlaska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce planowanie przestrzenne / ogłoszenia z dyskusją publiczna w dniu 21 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, o godz. 11:00. 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka Plebańska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 kwietnia do 5 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska, w godzinach pracy urzędu, na stronie internetowej gmina-bialapodlaska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce planowanie przestrzenne / ogłoszenia z dyskusją publiczna w dniu 21 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, o godz. 10:00

11.04.2023

07.04.2023

04.04.2023

03.04.2023

30.03.2023

28.03.2023

27.03.2023

24.03.2023

23.03.2023

22.03.2023

21.03.2023

20.03.2023

17.03.2023

15.03.2023

07.03.2023

02.03.2023

28.02.2023.

27.02.2023

22.02.2023

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska w części miejscowości Rakowiska

21.02.2023

14.02.2023

02.02.2023

01.02.2023

31.01.20223

25.01.2023

12.01.2023

03.01.2023

28.12.2022

19.12.2022

16.12.2022

15.12.2022

12.12.2022

08.12.2022

07.12.2022

29.11.2022

25.11.2022

23.11.2022

22.11.2022

17.11.2022

16.11.2022

15.11.2022

08.11.2022

7.11.2022

04.11.2022

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

02.11.2022

31.10.2022

26.10.2022

19.10.2022

18.10.2022

17.10.2022

13.10.2022

11.10.2022

07.10.2022

06.10.2022

30.09.2022

27.09.2022

23.09.2022

19.09.2022

14.09.2022

13.09.2022

23.08.2022

16.08.2022

03.08.2022

29.07.2022

15.07.2022

11.07.2022

17.06.2022

14.06.2022

10.06.2022

09.06.2022

07.06.2022

25.05.2022

18.05.2022

12.05.2022

05.05.2022

04.05.2022

29.04.2022

25.04.2022

22.04.2022

 1. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych w Sitniku i Styrzyńcu

13.04.2022

12.04.2022

08.04.2022

05.04.2022

04.04.2022

01.04.2022

31.03.2022

23.03.2022

16.03.2022

15.03.2022

13.03.2022

07.03.2022

04.03.2022

01.03.2022

23.02.2022

17.02.2022

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Biała Podlaska w 2022 r.

15.02.2022

14.02.2022

11.02.2022

Starosta Bialski – obwieszczenie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – obwieszczenie

09.02.222

03.02.2022

02.02.2022

27.01.2022

19.01.2022

18.01.2022

17.01.2022

11.01.2022

10.01.2022

29.12.2021

23.12.2021

22.12.2021

21.12.2021

20.12.2021

15.12.2021

13.12.2021

09.12.2021

08.12.2021

30.11.2021

22.11.2021

17.11.2021

Podstawowa kwota dotacji obowiązująca od 1 listopada 2021 roku II Aktualizacja

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO MARKI JELCZ 080

16.11.2021

15.11.2021

 

INFORMACJA NA TEMAT DYSKUSJI PUBLICZNEJ W SPRAWIE PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁA PODLASKA

Informuję, iż dyskusja publiczna na temat projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się dnia 18 listopada 2021 roku w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Biała Podlaska o godzinie 10.00.

03.11.2021

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała Podlaska

29.10.2021

28.10.2021

26.10.2021

22.10.2021

13.10.2021

11.10.2021

07.10.2021

04.10.2021

29.09.2021

27.09.2021

03.09.2021

01.09.2021

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA

Informuję, iż w ogłoszeniu z dnia 31 sierpnia 2021 r. o przetargu na sprzedaż nieruchomości – działki o nr 219/2 i 219/3 w Ortelu Książęcym Drugim zostały opisane jako działki objęte planem zagospodarowania przestrzennego, jest to omyłka pisarska w rzeczywistości istniejący plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała Podlaska nie obejmuje ww. działek.

31.08.2021

24.08.2021

09.08.2021

04.08.2021

Ogłoszenie o naborze na studia – studiuj-rolnictwo

03.08.2021

02.08.2021

29.07.2021

28.07.2021

27.07.2021

09.07.2021

05.07.2021

02.07.2021

29.06.2021

25.06.2021

15.06.2021

07.06.2021

28.05.2021

18.05.2021

14.05.2021

11.05.2021

06.05.2021

05.05.2021

04.05.2021

Ogłoszenie-o-przystąpieniu-do-sporządzenia-zmiany-studium-uwarunkowań-i-kierunków-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-Biała-Podlaska-i-przeprowadzenia-strategicznej-oceny-oddziaływania-na-środowisko.

28.04.2021

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI CZOSNÓWKA.

20.04.2021

20.04.2021

20.04.2021

16.04.2021

Skarb Państwa – Sąd Okręgowy w Lublinie wynajmie lokal w obrębie miasta Biała Podlaska na potrzeby Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (OZSS) w Białej Podlaskiej o łącznej powierzchni około 322 m

13.04.2021

01.04.2021

30.03.2021

18.03.2021

11.03.2021

05.03.2021

Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Biała Podlaska

19.02.2021

08.02.2021

08.02.2021

27.01.2021

26.01.2021

26.01.2021

22.01.2021

19.01.2021

13.01.2021

12.01.2021

08.01.2021

07.01.2021

30.12.2020

29.12.2020

23.12.2020

Lista-kandydatów-którzy-spełniają-wymagania-formalne_na stanowisko_podinspektora ds księgowości Urzędu Gminy Biała Podlaska

22.12.2020

Zarządzenie WG w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gmin Biała Podlaska przeznaczonych do zbycia poprzez sprzedaż w trybie bezprzetargowym

11.12.2020

ogloszenie_o_zasiedzeniu

10.12.2020

07.12.2020
Wójt Gminy Biała Podlaska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

04.12.2020
Zarządzenie nr 0050.114.2020 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 04 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Biała Podlaska.

03.12.2020
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko.

25.11.2020

Ogłoszenie Komornika Sądowego o opisie-i-oszcacowaniu nieruchomości

24.11.2020

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Sworach i Janówce

20.11.2020

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni słonecznej na działce nr ew. 373 w obrębie ewidencyjnym Cicibór Duży.

Zawiadomienie-ab-6740-612-2020-as-starostwo-powiatowe

Zawiadomienie-ab-6740-613-2020-as-starostwo-powiatowe (2. lokalizacja)

20.11.2020

Ogłoszenie Komornik Sądowy-16-12-2020/

18.11.2020

Konsultacje dotyczące „Rocznego programu współpracy Gminy Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021″

12.11.2020

Wójt Gminy Biała Podlaska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

03.11.2020

II Licytacja_citroen_US Biała_Podlaska

21.10.2020

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.

Nazwa projektu „Dokończenie budowy drogi gminnej 101669L relacji Sycyna – Sławacinek – Biała Podlaska (ul. Sławacińska), w tym budowa nawierzchni, budowa chodników i zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej”.

Wartość projektu  – 3 140 712,38,71 zł

Dofinansowanie – 1 884 427,00 zł

Wkład własny – 1 256 285,38 zł

Nazwa projektu „Budowa drogi gminnej-ul. Lipowej od km 0+109,60 do km 0+420,90, odcinek o długości 311,30 w m. Czosnówka”.

Wartość projektu  – 247  091,31

Dofinansowanie – 148 254,00 zł

Wkład własny – 98 837,31,05 zł

Ogłoszenie_KOWR.pdf

12.10.2020

Ogloszenia-KOWR_12.10.2020.pdf

12.10.2020 

Obwieszczenie-o-licytacji-ruchomosci-26-10-2020.pdf

01.10.2020

Ogłoszenie KOWR o dzierżawie nieruchomości na terenie gminy Biała Podlaska

Ogloszenie_KOWR_20201001.pdf

18.09.2020

Ogłoszenie ZWL – wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia – Uchwała nr CLXXXII/3432/2020 ZWL

Uchwala-warszawska 14

26.08.2020 r.

Ogłoszenia KOWR o sprzedaży gruntów:

1_kowr

2_kowr

3_kowr

21.08.2020 r.

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora

04.08.2020 r.

 Ogłoszenie ZWL – wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia

04.08.2020 r.

Ogłoszenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości w Jaźwinach

28.07.2020 r.

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Ogloszenie-KOWR_1_22.pdf

Ogloszenie-KOWR_Woroniec.pdf

22.07.2020

7 lipca 2020 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty w ramach Osi Priorytetowej 5 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 – Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Na liście ocenionych w ramach konkursu nr RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19 projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą ilość punktów znalazło się przedsięwzięcie Gminy Biała Podlaska.

Cel projektu:
modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez:
·         wymiana opraw oświetleniowych 504 szt na terenie Gminy Biała Podlaska,
·         budowa wydzielonego oświetlenia w miejscowościach Michałówka i Janówka (15 słupów z oprawami)
·         budowa wydzielonego oświetlenia w miejscowości Styrzyńcu (12 słupów z oprawami).

Całkowita wartość projektu –  1 033 598,01 zł
Kwota wnioskowanego dofinansowania – 720 632,77 zł

21.07.2020

Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie informuję, że posiada do wynajęcia wolne powierzchnie użytkowe, znajdujące  się w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14.

Szczegółowych informacji dotyczących wynajmu wolnych pomieszczeń można uzyskać w Zarządzie Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie lub pod numerem telefonu 81-532-53-25 wew. 26 i 33.

21.07.2020

Ogłoszenie Komornika Sądowego

15.07.2020

KOWR_wykaz_działek_do sprzedaży

01.07.2020

KOWR_ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

24.06.2020

Ogłoszenia o licytacjach komorniczych

Oloszenie-_komornik_motocykl_i_audi

Ogloszenie_komornik_renault

19.06.2020

Ogłoszenie_o_sprzedaży nieruchomości

16.06.2020

Licytaja Komornik Sądowy

10.06.2020

KOWR-sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie 1

Ogłoszenie_2

05.06.2020

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora sądowego

ogłoszenie sąd

03.06.2020 

Ogłoszenie o licytacji ruchomości

ogłoszenie_komornik_sądowy

29.05.2020

KOWR – ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Ogłoszenie KOWR

30.04.2020

Zarządzenie w sprawie czasowego wyłączenia oświetlenia ulicznego w gminie Biała Podlaska

01.04.2020

Zarząd Województwa Lubelskiego – ogłoszenie

27.03.2020

Zarządzenie Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy z dnia 27 marca 2020 r.

26.03.2020

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej – Obwieszczenie.

11.03.2020

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej – Obwieszczenie.

06.03.2020

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA Lubelskiego na lata 2014-2020 działanie.11.2 Usługi społeczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zgodnie z art.33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Biała Podlaska  w dniu 13.02.2020 r. o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, o nr: RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20 który został ogłoszony ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020, przez Zarząd Województwa Lubelskiego podaję do publicznej wiadomości informacje o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niesamodzielnych i Niepełnosprawnych

Ul. Kminkowa 182 e/2

62-064 Plewiska

W wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie tj. do dnia 05.03.2020 r. ofertę złożył jeden podmiot. Wobec spełnienia wszystkich wymogów formalnych i merytorycznych oraz pozytywnej ocenie koncepcji realizacji zadań w ramach projektu podjęto decyzję o wyborze partnera na realizację projektu.

Wójt Gminy Biała Podlaska

Wiesław Panasiuk

13.02.2020

Wójt Gminy Biała Podlaska ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, o nr: RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20 który został ogłoszony ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020, przez Zarząd Województwa Lubelskiego

Zgodnie z art. 33 ustawy  z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Białej  Podlaskiej, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu dla Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne RPO Województwa Lubelskiego

I. Cel projektu:

Zwiększenie dostępności do wysokiej, jakości usług społecznych w zakresie: utworzenia i utrzymania dziennego klubu seniora, rozszerzenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych i niesamodzielnych oraz innych form wsparcia objętych przedmiotowym konkursem, dla mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Biała Podlaska.   

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

II. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

III. Typy działań przewidziane do realizacji:

 1. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania.
 2. Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej:
  a. środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne,
  b. dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych.
 3. Usługi z zakresu mieszkalnictwa chronionego oraz wspomaganego, w tym treningowego i wspieranego.
 4. Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.
 1. Wymagania wobec partnera:

a. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

b. Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej i/lub organizacją pozarządową działającą w obszarze włączenia społecznego

c. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych.

 1. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  a. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
  b. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
  c. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt
 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

a. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),

b. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;

c. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług asystenckich i/lub opiekuńczych oraz doświadczenia w świadczeniu usług asystenckich i/lub opiekuńczych

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

a.być sporządzone w języku polskim;

b. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

c.zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;

d. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,

e. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO WL 2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020

f. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:

 • 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
 • 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 );
 • 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.).
 1. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

a. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej

b. Na podstawie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej   zostanie zawarta umowa partnerska z wybranym podmiotem.

c. Od decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej nie przysługuje odwołanie.

d.Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 1. Sposób i termin składania ofert:

a. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Białej Podlaskiej, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska , z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 11.2.”

b. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 06.03.2020

Informacje:       gmina@bialapodl.pl

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

Biała Podlaska,  dnia 13.02.2020 r.          

29.01.2020

Informacja o wyniku naboru  na wolne stanowisko urzędnicze:
podinspektor ds. dowożenia uczniów, stypendiów i zasiłków szkolnych, dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników.

23.01.2020

Lista kandydatów którzy spełniają wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze:
podinspektor ds. dowożenia uczniów, stypendiów i zasiłków szkolnych, dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników.

22.01.2020

Podstawowa kwota dotacji obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku

08.01.2020

Wójt Gminy Biała Podlaska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
podinspektor ds. dowożenia uczniów, stypendiów i zasiłków szkolnych, dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników

23.12.2019

Wójt Gminy Biała Podlaska podaje do publicznej wiadomości informację o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera przy projekcie Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biała Podlaska Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

1/ Stowarzyszenie Przyjaciół Styrzyńca

z siedzibą w Styrzyńcu, ul. Dworska 29a, 21-500 Biała Podlaska, 

NIP: 5372635766, REGON: 366075840

2/ Stowarzyszenie Ad Astra 

z siedzibą w Sławacinku Starym  72, 21-500 Biała Podlaska,

NIP:5372646132, REGON:382404320  

3/ Koło Gospodyń Wiejskich w Porosiukach „Aktywne Porosiuki”

z siedzibą w Porosiukach 29B, 21-500 Biała Podlaska ,

NIP: 5372650292, REGON: 384675418

02.12.2019

Wójt Gminy Biała Podlaska zachęca mieszkańców gminy Biała Podlaska do wypełnienia ankiety dotyczącej

Analizy popytu na odwiedzanie obszaru projektu

„Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biała Podlaska”

Ankiety będą źródłem opinii mieszkańców na temat potrzeby modernizacji infrastruktury kultury w gminie Biała Podlaska. 

Ankiety należy przesyłać w wersji papierowej, bądź elektronicznej do 31.12.2019 do Urzędu Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: gmnia@bialapodl.pl

http://nowa.gmina-bialapodlaska.pl/wp-content/uploads/2020/05/ANKIETA_biała_podlaska.doc

27.11.2019

Wójt Gminy Biała Podlaska ogłasza otwarty naboru partnerów do uczestnictwa w projekcie Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biała Podlaska Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oferty należy zgłaszać w terminie nie później niż do dnia 20 grudnia 2019 r.

O wyborze Partnera będą decydowały zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Zakres i forma udziału Partnerów w Projekcie – przeprowadzenie wydarzeń kulturalnych w remontowanych świetlicach na terenie gminy Biała Podlaska.

13.11.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej – Obwieszczenie.

04.11.2019

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie – ogłoszenie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie – ogłoszenie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie – ogłoszenie

Zarządzenie Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.101.2019

28.10.2019

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego

23.10.2019

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie – ogłoszenie

26.07.2019

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji.

12.07.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Prosta 31

09.07.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

05.07.2019

Wójt Gminy Biała Podlaska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
podinspektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji.

29.05.2019

Naczelnik Urzędu Skarbowego – obwieszczenie

24.05.2019

Zarząd Województwa Lubelskiego – wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia

22.05.2019

Naczelnik Urzędu Skarbowego – obwieszczenie

17.05.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej – obwieszczenie

16.05.2019

Naczelnik Urzędu Skarbowego – obwieszczenie

Naczelnik Urzędu Skarbowego – zawiadomienie

15.05.2019

Służba Więzienna- ogłoszenie

14.05.2019

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej.

Starosta Bialski Obwieszczenie.

13.05.2019

Zarząd Województwa Lubelskiego – wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia

10.05.2019

Starosta Bialski – zawiadomienie

09.05.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej – obwieszczenie

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej – ogłoszenie

29.04.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – informacja

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej – obwieszczenie

24.04.2019

Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego w Warszawie – obwieszczenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej – obwieszczenie

23.04.2019

Nadleśnictwo Międzyrzec Podlaski – ogłoszenie

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Olsztynie – ogłoszenie

18.04.2019

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej – obwieszczenie.

17.04.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej – obwieszczenie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej – obwieszczenie o licytacji

16.04.2019

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej – ogłoszenie o przetargu

12.04.2019

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej – obwieszczenie o pierwszej licytacji

11.04.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej – obwieszczenie

10.04.2019

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej – obwieszczenie

09.04.2019

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej –  zawiadomienie o sprzedaży

08.04.2019

Krajowy Ośrodek Wspracia Rolnictwa – ogłoszenie

05.04.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej – obwieszczenie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej – obwieszczenie o pierwszej licytacji

03.04.2019

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – wykaz

02.04.2019

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  – wykaz

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  – wykaz

29.03.2019

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – ogłoszenie

25.03.2019

Zarząd Województwa Lubelskiego. Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym – ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej – ogłoszenie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – ogłoszenie

15.03.2019

Zarząd Województwa Lubelskiego. Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym – ogłoszenie

14.03.2019

Sąd Rejonowy w Grójcu – ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej – obwieszczenie

12.03.2019

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – obwieszczenie

08.03.2019

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – ogłoszenie

01.02.2019

Wójt Gminy Biała Podlaska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. gospodarki odpadami

28.01.2019

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej – obwieszczenie o pierwszej licytacji

22.01.2019

Wykaz budynków przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej

10.01.2019

Wykaz działek przeznaczonych do użyczenia – Lubelski Ośrodek Doractwa Rolniczego w Końskowoli

09.01.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym – obwieszczenie