100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Uczcili pamięć bohaterów walk o wolność

W podniosłym nastroju świętowano 11 listopada

gminne obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wzięła w nich udział rekordowo liczna grupa uczestników.

Uroczystość rozpoczęła msza święta za ojczyznę sprawowana przez proboszcza parafii Swory ks. Jana Mroczka. Oprócz licznie zgromadzonych przedstawicieli młodego pokolenia, uczestniczyły w niej poczty sztandarowe. Po nabożeństwie ruszył pochód otwierany przez orkiestrę strażacką z Łomaz. Pod pomnikiem upamiętniającym 10-lecie odzyskania wolności przedstawiciele władz samorządowych i organizacji społecznych złożyli wieńce i kwiaty. Pod pomnikiem z harcerską i strażacką wartą honorową zapłonęły znicze. Dalsza część uroczystości kontynuowana była w Szkole Podstawowej, gdzie odsłonięta została tablica „Pięć prawd Polaków spod znaku Rodła”. Natomiast w hali sportowej odbyła się okolicznościowa akademia. Rozpoczęło ją wystąpienie wójta Wiesława Panasiuka przypominające

bohaterów zrywów niepodległościowych i mogiły, jakie po sobie pozostawili. – Dawniej patriotą nazywany był człowiek gotowy oddać życie dla dobra swej ojczyzny, dumnie obnoszący się ze swą polskością. Dzisiaj patriotyzm nie wymaga od nas ofiary życia, ale objawia się szacunkiem do godła, hymnu, języka polskiego i historii…Dzięki zgodzie i jedności możemy być dumni z naszej gminy i z tego, co wspólnie osiągnęliśmy. To właśnie patriotyzm i świadomość narodowa dają nam własną tożsamość i chronią przed zatraceniem w anonimowym tłumie globalnej wioski – podkreślał mówca.

Jubileuszowe spotkanie mieszkańców gminy Biała Podlaska była okazją do podsumowania okolicznościowych konkursów szkolnych, w których uczestniczyli uczniowie z dziewięciu placówek oświatowych. Wykazali oni sporo zapału i kreatywności ubiegając się o nagrody w konkursach ortograficznym, fotograficznym i na najciekawszą akademię z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Zwycięzca w ostatnim konkursie, czyli ekipa Szkoły Podstawowej w Grabanowie zaprezentowała nagrodzone widowisko. Miało ono nie tylko oryginalny scenariusz, uwzględniający historię kraju od czasów rozbiorowych po współczesne, a też efektowne wykonanie z pieśniami narodowymi, celnymi recytacjami i tańcami. Zakończył je efektowny polonez, w którym pierwszą parę stanowili: Beata Zydlewska, dyrektor nagrodzonej szkoły i wójt Wiesław Panasiuk. Na finał akademii zatańczyła grupa Macierzanka. (g)

Informacja odbiór odpadów 12 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Biała Podlaska informuje, że w związku z ustanowionym 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy odbiór odpadów komunalnych, zaplanowany zgodnie z harmonogramem na ten dzień zostanie zrealizowany 13 listopada 2018 r.