Archiwum podatki

Cena drewna do potrzeb obliczenia podatku leśnego: Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2009 r.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2010 r.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2011 r.

Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biała Podlaska

Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Biała Podlaska

Uchwały Rady Gminy NR XIX/114/2016 z dn. 13.07.2016r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji i nowych miejsc pracy

Uchwała Nr XXV/160/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego w 2013 roku na obszarze Gminy Biała Podlaska.

Uchwała Nr XXV/161/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Biała Podlaska w 2013 roku.

Uchwała Nr XIV/94/11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego w 2012 roku na obszarze Gminy Biała Podlaska.

Uchwała Nr XIV/95/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Biała Podlaska.

Uchwała Nr XIV/96/11 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.