Przedszkole w Rakowiskach rusza od 1 września 2018r.

Długo oczekiwane przedszkole w gminie Biała Podlaska rusza od 1 września 2018r. Atrakcyjny budynek powstały w największej miejscowości naszej gminy
– w Rakowiskach przy ulicy Wspólnej 74 to obiekt, który będzie miejscem radosnej zabawy , edukacji , a także ciepła i profesjonalnej opieki. W lutym na sesji rady gminy radni podejmą uchwałę o powołaniu przedszkola oraz zatwierdzą jego pierwszy statut. Następnie ogłosimy konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola
w Rakowiskach. Do końca kwietnia dyrektor skompletuje kadrę pedagogiczną i niepedagogiczną nowej placówki.

Marzec będzie miesiącem , w którym będziemy prowadzić rekrutację
do przedszkola , punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych zgodnie
z harmonogramem zatwierdzonym przez Wójta Gminy Biała Podlaska. Harmonogram wraz ze wszystkimi potrzebnymi informacjami i dokumentami do pobrania znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Edukacja przedszkolna, która powstanie około 20 lutego 2018r.

Aby zapisać dziecko do przedszkola , punktu przedszkolnego , oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej należy wypełnić wniosek , do którego trzeba dołączyć określone załączniki i złożyć je w terminie określonym harmonogramem. By wniosek mógł być rozpatrzony, należy zadbać o uzupełnienie wszystkich wskazanych miejsc, a także o dołączenie określonych dokumentów.

Dzisiaj pracujemy nad wyposażeniem przedszkola, które będzie estetyczne, funkcjonalne i nowoczesne. Planujemy zakup bardzo ciekawego sprzętu , który wpływa nie tylko na prawidłowy rozwój intelektualny , ale i fizyczny. Atutem tego przedszkola będą również dodatkowe zajęcia logopedyczne, korektywa, rytmika
i język obcy.

Mamy nadzieję, że mieszkańcy naszej gminy, którzy dzisiaj korzystają z przedszkoli miejskich zechcą skorzystać z możliwości wysłania dziecka do NASZEGO PRZEDSZKOLA.

W tym miejscu chcę poinformować wszystkich mieszkańców, że Gmina (czyli każdy nasz mieszkaniec) płacimy co miesiąc za każde dziecko uczęszczające do przedszkoli

poza naszą gminą kwotę około 658 zł ,co w skali roku przy średnio 150 osobach daje ponad milion złotych.

I to, że opłaty za przedszkole ponoszą również rodzice , nie wpływa na obniżenie tej kwoty. Więc musimy mieć świadomość , że wysyłając dziecko poza naszą gminę pozbawiamy budżet gminny około 8000 zł .

Ta sama sytuacja dotyczy przedszkoli niepublicznych.

Biorąc pod uwagę, że Gmina zrobiła ukłon w stronę rodziców, którzy mają dzieci

w wieku przedszkolnym, postarajcie się Państwo skorzystać z tej ciekawej oferty.