Budowa drogi gminnej nr 121088L od km 0 + 498,27 do km 0 + 851,60 w m. Cicibór Duży.