Dotacja celowa Wojewody Lubelskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Biała Podlaska.

Gmina Biała Podlaska pozyskała dotację od Wojewody Lubelskiego w wysokości 10.000,00 zł na remont mogiły zbiorowej jeńców radzieckich w Woskrzenicach Dużych.

Planowane prace:
1)Piaskowanie powierzchni pomnika z płyt betonowych, obelisku, betonowego znicza oraz betonowych słupków,
2)Uzupełnienie ubytków na powierzchni betonowej podstawy pomnika oraz obelisku,
3)Zabezpieczenie powierzchni pomnika, betonowego znicza oraz betonowych słupków środkiem konserwującym,
4)Malowanie powierzchni podstawy pomnika z płyt betonowych , obelisku, betonowego znicza oraz betonowych słupków farbą silikonową,
5)Malowanie napisów na obelisku,
6)Zerwanie powierzchni z płytek betonowych wraz z wywozem na wysypisko,
7)Regulacja i stabilizacja słupków betonowych w podłożu,
8)Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej z zabezpieczeniem obrzeżami,
9) Koszenie trawy,
10) Grabienie trawy i kolek,
11)Wywóz pokosu.