Gminny Dzień Edukacji

dscf0655Nauka jest złotem

Wykształcenie jest najcenniejszym i bez wątpienia najtrwalszym podarunkiem, jaki można przekazać dziecku w szkole. Do takiej, dojrzałej refleksji dochodzi się jednak po latach, kiedy dorosły i gruntownie wykształcony człowiek osiąga status niekwestionowanego autorytetu i cieszy się społecznym uznaniem. Nie pamięta się wówczas o stresach towarzyszących klasówkom i sprawdzianom, negatywnych ocenach zdobywanych w trakcie nauki, czy egzaminach wymagających zarwanych nocy i uświadamia, jak szczególny i odpowiedzialny jest ten zawód. Nauczyciele jawią się wdzięcznym uczniom nie tylko przewodnikami w magicznej wyprawie po wiedzę

i doświadczenie, ale także cierpliwymi wychowawcami, kształcącymi podopiecznych w pokonywaniu zła i kierowaniu się dobrem. W drugiej dekadzie października przypada Narodowy Dzień Edukacji przypominający o skromnych twórcach wielu błyskotliwych karier.

Tegoroczny Gminny Dzień Edukacji świętowano 13 października w Ciciborze Dużym. Uroczystość przygotowana przez załogę Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej zgromadziła wyjątkowo liczne grono uczestników. Znaleźli się wśród nich: przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, dyrektorów szkół gminnych, rodziców i uczniów. O szczególnej roli nauczycieli w procesie edukowania młodego pokolenia mówił w swym wystąpieniu wójt gminy Wiesław Panasiuk. Wyrazem uznania dla trudu i zaangażowania

są nagrody przyznane czwórce wyróżniających się w pracy nauczycieli. W tym roku otrzymali je: Beata Zydlewska, dyrektor SP w Grabanowie, Sławomir Adach, dyrektor SP w Ciciborze Dużym, Monika Kiryluk, nauczycielka wf w SP w Sworach oraz Grażyna Owerko, nauczycielka matematyki w SP w Ciciborze Dużym. Z kolei dyrektor SP w Ciciborze Dużym Sławomir Adach postanowił uhonorować trzy nauczycielki swojej szkoły: Monikę Małecką, Dorotę Pawluczuk i Katarzynę Tarasiuk oraz troje pracowników obsługi: Renatę Goździołko, Sylwię Sawiuk i Henryka Choduna. Program artystyczny dedykowany ukochanym nauczycielom przygotowały dzieci pod kierunkiem: Katarzyny Tarasiuk, Grażyny Owerko i Beaty Wereszko. (g)