INFORMACJA

Od bieżącego roku płatności za podatki  i odbiór odpadów komunalnych

należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe

wskazane w decyzjach lub pismach