Informacja o realizowanych i planowanych do realizacji zadaniach związanych z prowadzonymi przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych działaniami w obszarze edukacji prawnej oraz promocji nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie Powiatu Bialskiego.